Ansættelsesret

Vi yder rådgivning til arbejdstagere inden for ansættelsesretten.

Vi bistår parterne i forbindelse med etableringen af ansættelsesforholdet, ved tvister under ansættelsesforholdet, om ændringer af ansættelsesvilkår under ansættelsesforholdet og i tilfælde af uenighed ved ansættelsesforholdets ophør.

Blandt andet rådgiver vi om forhold vedrørende:

  • Ansættelseskontrakter og direktørkontrakter
  • Konkurrence-, kunde-, revisor- og ansættelsesklausuler
  • Ændring af ansættelsesvilkår
  • Fratrædelsesaftaler
  • Opsigelse og bortvisning
  • Manglende lønudbetaling
  • Erstatnings- og godtgørelseskrav
  • Retssager
  • Ligebehandling og diskriminering

Hvis du, som arbejdstager, søger rådgivning omkring dine ansættelsesmæssige forhold, er vi parate til at give dig et godt råd.

Kontakt os