Bistandsadvokat

Et offer for en alvorlig forbrydelse (f.eks. voldtægt, incest eller vold) har ret til en advokat. En sådan advokat kaldes en bistandsadvokat. Udgiften til advokaten betaler det offentlige.

En bistandsadvokat er kun offerets advokat og hjælper derfor f.eks. med følgende:

  • Deltager sammen med dig under afhøringer hos politiet
  • Henviser til andre former for hjælp, f.eks. psykologhjælp
  • Orienterer dig om sagens gang – herunder forklarer dig, hvad der skal ske, hvis du skal afgive forklaring i retten
  • Opgør dit erstatningskrav og hjælper med dokumentationen
  • Kræver din erstatning fra enten voldsmanden, forsikringsselskaber eller Erstatningsnævnet
  • Deltager sammen med dig, hvis du skal afgive forklaring i retten

Politiet vejleder dig om reglerne for at få en bistandsadvokat. Du kan også læse meget mere her.

Ditte Schou-Christensen har over en årrække opnået en betydelig erfaring med de særlige problemstillinger, der findes på området. Derfor har vi stor erfaring med at støtte og yde rådgivning til ofre. Du vil opleve, at vi som bistandsadvokater er kompetente, nærværende og tilgængelige. Derfor kan vi love dig, at du hurtigt vil føle dig i trygge hænder.

Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe til os, inden du vælger os som din bistandsadvokat.

Kontakt os